Stránky - Vzdelávanie a rozvoj

Portál pre elektronické vzdelávanie - elearningové kurzy a komplexné poradenstvo v oblasti elearningu vrátane implementácie efektívneho riešenia pre rozvoj ľudského kapitálu
http://www.elearning.sk/